Hoolekogu 2018/2019 õa

Hoolekogu esimees:

 

liikmed: Kadri Altoa - lapsevanem

Katrin Rand - lapsevanem

Triin Jõgeva - lapsevanem

Maarja Säde - lapsevanem

Mari Erm-Reining - lapsevanem

Aliis Männiste - lapsevanem

Ingrid Teder- lapsevanem

Mait Luur - lapsevanem

Kelly Koplus - lapsevanem

Marju Baikov - õpetajate esindaja

Ada Kraak- arst, pidaja esindaja