Hoolekogu 2018/2019 õa

Hoolekogu esimees:

Reet Saksing - lapsevanem

Hoolekogu aseesimees:

Kadri Alttoa - lapsevanem

liikmed:

Maris Ruus - lapsevanem

Katrin Rand - lapsevanem

Triin Jõgeva - lapsevanem

Maarja Säde - lapsevanem

Sigre Sipelgas - lapsevanem

Mait Luur - lapsevanem

Kelly Koplus - lapsevanem

Marju Baikov - õpetajate esindaja

Ada Kraak- arst, pidaja esindaja