PokuPoku rühmas on 3-6 aastased lapsed

õpetaja Marju Baikov

õpetaja Bibi Lank

õpetaja abi Inge Oolberg

muusikaõpetaja Maire Talts

liikumisõpetaja Julia Pabor

eripedagoog Liina Ōmblus

tugiõpetaja Monika Lemberg

Poku rühm on avatud kell 7.00 - 19.00.

Poku tervitussalm

TERE, MAA JA TAEVAS, PÄIKE!
TERE, POKU, SUUR JA VÄIKE!
OLEN SÕBER SINULE,
SINA SÕBER MINULE.