Lugupeetud lapsevanem!

Pärnu Kesklinna Lasteaia kodukorra punkt 3.11 alusel

Lapsevanem tasub talle Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt esitatud arve hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.