Tugiteenused

Meie lasteaia tugimeeskond:

Logopeed-eripedagoog Krista Juhanson
vastuvõtuaeg: kolmapäeval kell 16.00

HEV koordinaator, tugiõpetaja Monika Lemberg
vastuvõtuaeg: esmaspäeval kell 10.00
e-post: monika.lemberg (ät)kesklinna.parnu.ee

Pärnu Kesklinna Lasteaia lapsi, lapsevanemaid ja töötajaid nõustab

Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoog
Epp Jürisson 
tel 5692 6281

Pärnu õppenõustamisekeskus (https://www.onk.ee/meeskondlink opens on new page)
Tel: 44 31 436
Mob: 58 509 247

 

Sotsiaalpedagoogi poole võite pöörduda kui

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.eelink opens on new page

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siitlink opens on new page

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil www.rajaleidja.eelink opens on new page

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.eelink opens on new page.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemilink opens on new page.

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siitlink opens on new page

Avaldatud 04.10.2023. Viimati muudetud 31.05.2024.